mümtaz

mümtaz : sif. [ər.] köhn. Seçilmiş, başqalarındanseçilən; imtiyazlı. Körpüyə yalnızmümtaz ailələrin üzvləri buraxılırdı.M.S.Ordubadi.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

pedikür

pedikür : [fr. pedicure, əsli lat. pedis –ayaq və curare – qayğısına qalmaq] Ayaqdırnaqlarının təmizlənməsi, cilalandırılmasıvə ayaqlardakı döyənəklərin rədd edilməsi.

pediatriya

pediatríya : [yun. paidos – uşaq vəiatreia – müalicə] Tibbin, uşaq xəstəliklərindən,onların müalicəsindən və qarşısınıalmaq üsullarından bəhs edən şöbəsi.

mümkün

mümkün : sif. [ər.] Hər hansı şərait daxilindəhəyata keçə bilən, ola bilən. [Südabə:]..İndi deyin görüm, siz kimsiniz? Rica edirəm,mümkünsə bu dəfə həqiqətini deyin.M.İbrahimov. _ Mümkün deyil – imkanxaricindədir, ola bilməz. Artıq onu da, qayınanamıda aldatmaq mümkün deyildi. M.Hüseyn.Yox, yox! Bu mümkün deyil; Ətəyindəntök daşı! B.Vahabzadə. Mümkün etmək –imkanı çatmaq, çatdıra bilmək, bacarmaq.[Səttarzadə] mümkün etdiyi məclisdən… Okumaya devam et mümkün

mümarisə

mümarisə : is. [ər.] Bir şeyi (məs.: idmanhərəkətlərini, dərs və s.) yaxşı mənimsəmək,öyrənmək üçün təkrar-təkrar edilən məşq,təlim.